Ogłoszenie
o połączeniu
Renters sp. z o.o.

Ogłoszenie o połączeniu

W dniu 28 stycznia 2020 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • Renters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, lok. 2.43, 02 – 672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000678215 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • Little Home Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34, lok. 453, 00 – 515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810786 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”),
  • Little Home Trójmiasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 3E/3, 80 – 452 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721824 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”),
  • Apartments Professionals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 3E/3, 80 – 452 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723007 (dalej: „Spółka Przejmowana 3”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 ksh (łączenie się przez przejęcie) oraz z zastosowaniem art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, jako łączenie z udziałem spółek kapitałowych.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia uzgodniony przez Zarządu Spółek biorących udział w połączeniu Plan Połączenia do publicznej wiadomości: Plan Połączenia Spółek.

W imieniu Spółki Przejmującej:
Kamil Rafał Krzyżanowski – Prezes Zarządu; Wojciech Roman Maniecki – Wiceprezes Zarządu.

RENTERS.PL

ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

+48 22 53 53 707
Zobacz obiekty którymi zarządzamy ›

Do it now!
Add your apartment and start earning more.

Trwa ładowanie